Reklamacje

 

§6 Gwarancje, reklamacje, zwroty

 1. Firma IMPLANT SYSTEM udziela dożywotniej gwarancji na wszystkie produkowane i dostarczane łączniki tytanowe  IMPLANT SYSTEM wraz ze śrubami.
 2. IMPLANT SYSTEM udziela pięcioletniej gwarancji (5 lat) na implanty innych producentów, do których zostały użyte łączniki IMPLANT SYSTEM. IMPLANT SYSTEM udziela wspomnianej gwarancji także, gdy producent implantu odmówił udzielenia gwarancji z powodu połączenia go z łącznikiem IMPLANT SYSTEM.
 3. Gwarancja na implanty innych producentów jest udzielona od momentu wytworzenia się osteointegracji implantów z kością oraz po uzyskaniu w pełni stabilności wtórnej.
  Wyjątek stanowią produkty Locator. W przypadku tych produktów okres gwarancyjny jest skrócony i wynosi trzy lata.
 4. W przypadku uprawnionego zwrotu produktu IMPLANT SYSTEM zapewnia dostawę bez kosztów dodatkowych, jeśli produkty wykazują wady materiałowe lub produkcyjne lub jeśli nie spełniają standardów jakościowych IMPLANT SYSTEM.
 5. IMPLANT SYSTEM nie udziela gwarancji w sytuacji:
  1. odbudowy natychmiastowej,
  2. uszkodzenia produktów  IMPLANT SYSTEM lub implantów spowodowanego działaniem czynników zewnętrznych, takich jak np. nieszczęśliwy wypadek lub podobne zdarzenia, oraz nieprawidłowym użytkowaniem
  3. zawodności implantów innych producentów, polegającej np. na wadach materiałowych lub produkcyjnych,
  4. zawodności produktów IMPLANT SYSTEM lub implantów IMPLANT SYSTEM na skutek przeciwwskazań, takich jak alkoholizm, cukrzyca lub uzależnienie od narkotyków
  5. daleko idących roszczeń i szkód pośrednich, takich jak np. koszty laboratoryjne lub koszty leczenia klinicznego lub/i stomatologicznego,
  6. dokonania jakiejkolwiek ingerencji mechanicznej (np. frezowanie) w Towar zakupiony od IMPLANT SYSTEM,
  7. gwarancji nie podlegają matryce i ich wkłady ze względu na naturalne zużycie.
 6. Klient ma obowiązek do dokładnego sprawdzenia towaru natychmiast po jego otrzymaniu. Wady powinny zostać niezwłocznie przedstawione na piśmie. 
 7. Wady powstałe w transporcie należy udokumentować i przedłożyć wysyłającemu.
 8. Produkty bez śladów  użytkowania, nieotwarte, mogą zostać wymienione w ciągu 30 dni od daty dostawy. Przy zwrocie należy załączyć kopię faktury VAT.  Koszty wysyłki i wymiany ponosi klient. Nieopłacone  przesyłki  pocztowe  nie będą akceptowane przez IMPLANT SYSTEM .

© 2023 Implant System. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin