Przeciwwskazania do implantów zębowych

Dodano: 12 lut 2024

Implanty stomatologiczne są nowoczesnym rozwiązaniem przywracającym pełnię uśmiechu po utracie zębów. Jednak nie każdy może skorzystać z takiej formy odbudowy uzębienia. W przypadku niektórych stanów zdrowia i okoliczności, zachodzą przeciwwskazania do wszczepienia implantu.

Decyzja o założeniu implantu zęba wymaga nie tylko konsultacji ze specjalistą, ale również dokładnej oceny stanu jamy ustnej i ogólnego zdrowia pacjenta. Rozważając możliwość implantacji, warto znać przeciwwskazania, które mogą uniemożliwić przeprowadzenie zabiegu oraz wpłynąć na jego powodzenie. Zapoznanie się z nimi jest kluczowe dla bezpieczeństwa i satysfakcji z leczenia.

Przeciwwskazania do implantów zębowych

Jakie są przeciwwskazania zdrowotne do wszczepienia implantu?

Przede wszystkim, wszczepianie implantu jest procesem inwazyjnym wymagającym dobrego zdrowia ogólnego i zdolności organizmu do gojenia się. Wśród przeciwwskazań zdrowotnych do wszczepienia implantów zębowych istotną rolę odgrywają stan pacjenta i jego choroby, które mogą niekorzystnie wpływać na proces gojenia tkanki kostnej oraz integrację implantu z kością. Decyzja o założeniu implantu związana jest z szeroką oceną zdrowia, dlatego osoby cierpiące na cukrzycę, szczególnie w niekontrolowanej formie, mają zwiększone ryzyko komplikacji związanych z gojeniem ran i infekcjami. Choroby przyzębia stanowią kolejne przeciwwskazanie, gdyż osłabiają one tkanki podtrzymujące implant, tak samo palenie papierosów, które znacząco obniża zdolność tkanki do regeneracji poprzez zaburzenia krążenia i obniżoną odpowiedź immunologiczną. Warto też zwrócić uwagę na wiek pacjenta – zbyt młody wiek jest przeciwwskazaniem ze względu na nieukończony rozwój aparatu kostnego.

Dodatkowo, ciąża jest okresem kiedy odkłada się wszczepianie implantów, wskutek możliwego wpływu na rozwijający się płód oraz potencjalnego zwiększenia ryzyka komplikacji. Z kolei pacjenci z chorobami układu krzepnięcia krwi mogą doświadczać problemów z zatrzymaniem krwawienia po zabiegu chirurgicznym oraz z opóźnionym procesem gojenia. Również choroby autoimmunologiczne czy przewlekłe, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów czy toczeń układowy, mogą wpłynąć na decyzję o odroczeniu wszczepienia implantów zębowych. Leczenie radioterapią czy chemioterapią również może stanowić przeciwwskazanie z powodu zahamowania zdolności organizmu do regeneracji.

Niektóre zdrowotne przeciwwskazania do wszczepienia implantu:

 • niekontrolowana cukrzyca,
 • znaczne choroby przyzębia,
 • nowotwory,
 • zbyt młody wiek pacjenta,
 • ciąża,
 • niedobory immunologiczne,
 • zaburzenia krzepnięcia krwi,
 • aktywne procesy chorobowe (np. choroby autoimmunologiczne).

Należy pamiętać, że każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny przez specjalistę. Przed przystąpieniem do leczenia implantologicznego konieczna jest dokładna konsultacja, która obejmować będzie zarówno badanie stanu zdrowia ogólnego, jak i szczegółowe badania stomatologiczne, w tym radiologiczne zdjęcia RTG, aby ocenić wielkość i jakość tkanki kostnej dostępnej dla implantu. W razie wątpliwości czy istniejących przeciwwskazań dobrą praktyką jest skonsultować się z lekarzem, który podejmie decyzję o możliwości wszczepienia implantów lub zaproponuje alternatywną metodę odbudowy uzębienia. W niektórych przypadkach konieczne może być skonsultowanie się z lekarzem innej specjalności, aby osiągnąć remisję choroby lub wprowadzić modyfikacje terapeutyczne umożliwiające przyszły zabieg implantologiczny.

Cukrzyca i choroby serca a leczenie implantologiczne.

Zarówno cukrzyca, jak i choroby serca mogą utrudniać proces leczenia implantologicznego, wpływając na proces gojenia i integracji implantu z tkanką kostną. U pacjentów z cukrzycą, szczególnie źle kontrolowaną, obserwuje się zwykle wolniejsze gojenie ran, co może prowadzić do wydłużenia czasu potrzebnego na ostateczne zintegrowanie implantu z kością. Nie bez znaczenia jest również ryzyko infekcji, które jest zwiększone u osób z nieuregulowanym poziomem glukozy we krwi. Z kolei w przypadku pacjentów z chorobami serca, należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwe komplikacje związane z przyjmowaniem leków antykoagulacyjnych, które wpływają na krzepliwość krwi i mogą prowadzić do krwawień podczas zabiegu lub w jego trakcie.

Pacjentów z wymienionymi schorzeniami należy dokładnie przebadać przed podjęciem decyzji o wszczepieniu implantów zębowych. Jeżeli pacjent cierpi na schorzenia sercowo-naczyniowe, potrzebne jest ścisłe monitorowanie i dostosowywanie terapii w konsultacji z lekarzem kardiologiem przed zabiegiem implantacji. Niekiedy konieczne jest także dostosowanie dawki leków antykoagulacyjnych, co wymaga odpowiedniego planowania ze względu na ryzyko krwawienia.

Ważne jest, aby pacjent przed wszczepieniem implantu był w stabilnej fazie choroby, co umożliwi lepsze gojenie i zredukuje ryzyko możliwych komplikacji. Należy pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualny:

 • pacjent musi być kompleksowo oceniony przez zespół lekarski,
 • wymagana jest współpraca z lekarzami innych specjalności,
 • kluczowe znaczenie ma stabilizacja schorzeń przed zabiegiem,
 • konieczne może okazać się przeprowadzenie dodatkowych badań .

W każdym przypadku decyzja o wszczepieniu implantu musi być poprzedzona dokładną analizą stanu zdrowia pacjenta, aby leczenie było bezpieczne i skuteczne.

Ciążą a implanty stomatologiczne

Przeprowadzenie zabiegu wszczepienia implantu zębowego wymaga szczególnych uwarunkowań zdrowotnych. Jednymi z bardziej znaczących jest ciąża, którą należy zaliczyć do kategorycznych przeciwwskazań do wykonania zabiegu. Ciąża to okres, w którym organizm kobiety podlega wielu zmianom hormonalnym i fizjologicznym, które mogą wpłynąć na zdolność tkanki do prawidłowej regeneracji. Dodatkowo, ze względu na potencjalne ryzyko dla zdrowia płodu, nie zaleca się przeprowadzania wielu procedur medycznych, w tym założenia implantów.

Palenie papierosów a implanty

Z kolei palenie papierosów jest znanym czynnikiem ryzyka w procesie gojenia się ran, w tym również w stomatologii. Dym tytoniowy ma udowodniony wpływ na obkurczanie naczyń krwionośnych, co prowadzi do zmniejszonego ukrwienia i, co za tym idzie, pogorszenia dostarczania składników odżywczych i tlenu do tkanki (w tym kostnej), co jest kluczowe dla prawidłowej regeneracji. Osoby palące papierosy charakteryzują się także słabą odpowiedzią immunologiczną, co zwiększa ryzyko powstania stanów zapalnych oraz infekcji w obrębie rany pooperacyjnej.

Kiedy mówimy o miejscowych przeciwwskazaniach do implantacji?

Miejscowe przeciwwskazania do implantacji dotyczą bezpośrednio stanu zdrowia tkanki kostnej i błon śluzowych w obrębie jamy ustnej. Gdy pacjent nie posiada wystarczającej ilości kości wyrostka zębodołowego (potrzebnej do stabilnego osadzenia implantu), może to uniemożliwić przeprowadzenie zabiegu czy też zakończenie procesu zrośnięcia implantu z kością. Także zbyt bliska lokalizacja dna zatoki szczękowej może stanowić barierę techniczną przy umieszczeniu implantów w szczęce. Wśród istotnych przeciwwskazań wymienia się również znaczne ubytki tkanki kostnej, np. spowodowane chorobami przyzębia, które bez metod regeneracji kości (na przykład augmentacji) uniemożliwiają prawidłowe wsadzenie implantu.

Jeśli stany zapalne, takie jak nieleczona paradontoza czy nadżerki na błonach śluzowych, są obecne, lekarz może odłożyć decyzję o wszczepieniu implantu do momentu wyeliminowania tych problemów. Przeciwwskazaniem może być również świeży ubytek po ekstrakcji zęba, gdzie tkanki jeszcze się nie zagoiły. Ponadto, ważne jest, by miejsce docelowe nie było zakażone ani nie było w nim aktywnego procesu zapalnego. Palenie papierosów negatywnie wpływa na proces gojenia, może prowadzić do powikłań oraz osłabia ostateczne wyniki leczenia implantologicznego, stąd jest często uznawane za przeciwwskazanie do zabiegu wszczepienia implantu zębowego.

Podsumowując, miejscowe przeciwwskazania do implantacji zębowej obejmują:

 • niedostateczna ilość lub jakość kości (np. zbyt mała wysokość czy gęstość wyrostka zębodołowego),
 • stany zapalne tkanek jamy ustnej, w tym choroby przyzębia,
 • niedawno utracone zęby, gdzie tkanki nie są jeszcze w pełni zagojone,
 • próchnica,
 • palenie tytoniu mogące zakłócić proces gojenia.

Znaczenie wystarczającej ilości kości i tkanki dziąsłowej dla stabilności implantu.

Podstawą udanego leczenia implantologicznego jest optymalna ilość i jakość kości oraz zdrowa tkanka dziąsłowa, co zapewnia stabilne wsparcie dla wszczepianego implantu. Istotne jest, aby kość szczęki lub żuchwy była wystarczająco gęsta i miała odpowiednią objętość, co umożliwia prawidłowe osadzenie śruby implantu. Niewystarczająca ilość tkanki kostnej może skutkować koniecznością przeprowadzenia procedur augmentacyjnych np. podniesienia dna zatoki szczękowej, mających na celu odbudowę struktur kostnych przed implantacją

W przypadku tkanki dziąsłowej, ważne jest, aby była ona zdrowa i wolna od stanów zapalnych, jak również miała odpowiednią grubość. Bardzo ważne jest również zachowanie odpowiedniej higieny jamy ustnej, co sprzyja uniknięciu infekcji i przyspiesza gojenie po zabiegu wszczepienia implantu. Implanty wymagają otoczenia przez zintegrowaną i dobrze przylegającą tkankę dziąsłową, która stanowi barierę ochronną przed bakteriami oraz pomaga w utrzymaniu estetyki uzupełnienia protetycznego.

Podkreślenie wartości profesjonalnej konsultacji i szczegółowej diagnostyki jest kluczowe, ponieważ tylko pełna ocena indywidualnej sytuacji pacjenta pozwala na stwierdzenie, czy istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu. W tym kontekście, zwraca się uwagę na:

 • Wymagania dotyczące minimalnej grubości i wysokości tkanki kości,
 • Konieczność uzupełnienia braków tkanki kostnej (jeśli jest to wymagane),
 • Ocena stanu przyległych zębów i tkanek miękkich oraz ich zdolności do regeneracji.

Jeśli w trakcie badania RTG okaże się, że występuje zbyt mała ilość kości, a tkanki dziąsłowe nie mają optymalnych warunków do gojenia, wszczepienie implantu może być odroczone lub zmodyfikowane. Zbierając kompletne informacje, można kompleksowo ocenić ryzyko i dobrać najlepsze dostępne rozwiązanie dla pacjenta, maksymalizując szanse na sukces leczenia.

Przeciwwskazania miejscowe – stany zapalne w jamie ustnej.

Stany zapalne w jamie ustnej  mogą znacząco wpłynąć na możliwość oraz sukces wszczepienia implantów zębowych. Stan zapalny dziąseł czy choćby nieleczona próchnica to poważne przeciwwskazania lokalne do przeprowadzenia tego typu procedur. Implantacja wymaga od pacjenta nie tylko dobrego ogólnego stanu zdrowia, ale również zdrowej jamy ustnej. Stan dziąseł i zębów sąsiednich musi być oceniony jako bezproblemowy, aby umożliwić prawidłowe zrośnięcie oraz integrację implantu z tkankami kostnymi.

Przeciwwskazaniem do zastosowania implantów zębowych są również inne ustne nieprawidłowości, takie jak deformacje kości, niewystarczająca ilość tkanki kostnej czy obecność torbieli w dziąśle. Choroby przyzębia, takie jak parodontoza, wymagają najpierw intensywnego leczenia i doprowadzenia jamy ustnej do stanu, który pozwoli na bezpieczne założenie implantu. Ważne jest, aby pacjenci zrozumieli, że wszczepienie implantów zębowych może być niewskazane, do czasu osiągnięcia pełnej remisji choroby i uzyskania stabilizacji stanu zdrowia jamy ustnej.

Podczas konsultacji stomatologicznej zwraca się uwagę na szereg elementów kwalifikujących pacjenta do procedury wszczepienia implantu, w tym:

 • obecność i intensywność stanów zapalnych,
 • stopień zaawansowania chorób przyzębia,
 • ogólną kondycję błon śluzowych oraz tkanki kostnej.

Podsumowując, zastosowanie implantów zębowych nie jest zalecane w sytuacji, gdy w jamie ustnej występują stany zapalne czy inne istotne nieprawidłowości, które mogłyby zakłócić proces integracji implantu z kością lub zwiększyć ryzyko powikłań po zabiegu implantacji. W każdym takim przypadku, należy skonsultować się z lekarzem, aby określić najbardziej właściwe metody leczenia i przygotowania do pomyślnego przeprowadzenia procedury wszczepienia implantu zębowego.

Sytuacje, w których osłabiona kość szczęki lub żuchwy stanowi problem.

Osłabienie struktury kostnej szczęki lub żuchwy jest jednym z głównych miejscowych przeciwwskazań do wszczepienia implantów zębowych. Wynika to z faktu, że implant zębowy wymaga solidnej podstawy, aby zapewnić stabilność oraz umożliwić późniejsze obciążenie protetyczne. Bez odpowiedniej objętości i gęstości kości, ryzyko niepowodzenia zabiegu znacząco wzrasta. Przyczynami osłabienia tkanki kostnej mogą być, między innymi, procesy zanikowe związane z długotrwałą bezzębnością, urazy mechaniczne, choroby przyzębia czy też wcześniej przeprowadzone zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy ustnej.

Przed podjęciem decyzji o wszczepieniu implantu niezbędna jest dokładna diagnoza i ocena stanu tkanek kostnych, którą można przeprowadzić za pomocą badań obrazowych, na przykład tomografii komputerowej. W przypadku stwierdzenia niedostatecznej ilości kości, możliwe jest przeprowadzenie zabiegów augmentacyjnych (zwiększenia kości), lecz wymaga to dodatkowego czasu na gojenie i zrośnięcie się przeszczepu kostnego. Niekiedy, gdy osłabienie kości jest zbyt duże, wszczepienie implantu może być całkowicie wykluczone.

Sytuacje, w których tkanka kostna szczęki czy żuchwy jest osłabiona, wymagają szczególnie starannej konsultacji ze stomatologiem, by ocenić czy i jakie są możliwości jej odbudowy w kontekście przyszłego założenia implantów. Ważne jest również ścisłe monitorowanie procesu gojenia oraz zrośnięcia implantu z kością (osteointegracja). 

Takie stany mogą istotnie przedłużyć cały proces leczenia i – w skrajnych przypadkach – uniemożliwiać wszczepienie implantów.

Dlaczego stan jamy ustnej jest kluczowy przed przeprowadzeniem zabiegu?

Kluczowe dla sukcesu wszczepienia implantów zębowych jest zarówno odpowiednia ilość, jak i jakość tkanki kostnej oraz dziąsła, które staną się podstawą dla implantu. Badania stomatologiczne przed zabiegiem implantacji umożliwia wczesne wykrycie i leczenie ewentualnych stanów zapalnych, a także ocenę higieny jamy ustnej. Higiena jamy ustnej ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie ryzyka infekcji, które mogą prowadzić do wydłużenia procesu gojenia lub nawet odrzucenia implantu przez organizm.

Oczywiście taki pełny przegląd stanu jamy ustnej powinien być wykonany jeszcze przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego, aby uniknąć komplikacji i zapewnić pacjentowi najlepsze warunki do osiągnięcia optymalnych efektów terapeutycznych. Właśnie dlatego stan jamy ustnej jest krytyczny w kontekście planowania i przeprowadzania się zabiegów implantacyjnych, a specjalistyczna wiedza dentystyczna i indywidualne podejście do każdego przypadku są niezbędne dla osiągnięcia długotrwałej funkcjonalności i estetycznego efektu nowego uzębienia.

Rola higieny jamy ustnej w zapobieganiu przeciwwskazaniom do leczenia implantologicznego.

Higiena jamy ustnej odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie przygotowania do wszczepienia implantów zębowych. Należy podkreślić, że dobrze utrzymana higiena jest kluczowa dla sukcesu leczenia implantologicznego, ponieważ infekcje i choroby przyzębia są głównymi przeciwwskazaniami miejscowymi do implantacji. Pacjenci zaniedbujący regularne i dokładne czyszczenie zębów, narażają się na ryzyko rozwoju zapalenia dziąseł, próchnicy i paradontozy, co może prowadzić do utraty większej części tkanek kostnych niezbędnych do stabilnego osadzenia implantu.

Przygotowanie ustne pacjenta do przyjęcia implantu zęba obejmuje nie tylko eliminację potencjalnych stanów zapalnych, ale także ocenę ogólnej struktury i higieny zębów sąsiednich oraz wyrostków kostnych szczęki i żuchwy. Wyszczotkowanie płytki nazębnej i kamienia nazębnego poprawia stan błon śluzowych i przyczynia się do efektywniejszej integracji implantu z tkankami, co z kolei wpływa na tempo i jakość zrośnięcia implantu z kością. Specjalistyczny stomatolog zawsze powinien zalecić pacjentowi odpowiedni plan higieny stomatologicznej oraz kontrolować jego przestrzeganie, aby zminimalizować ryzyko komplikacji przed i po zabiegu.

Konieczność leczenia istniejących stanów zapalnych dziąseł oraz ubytków przed implantacją.

Leczenie stanów zapalnych dziąseł oraz ubytków zębowych jest niezbędnym etapem przygotowania do implantacji, mającym na celu zapewnienie optymalnych warunków do przyjęcia wszczepionego implantu. Stan zapalny dziąseł, znany również jako choroby przyzębia, może prowadzić do destrukcji tkanek kostnych, co utrudnia stabilizację implantu i zwiększa ryzyko jego odrzucenia. Zapalenie dziąseł jest również medium dla niepożądanych mikroorganizmów, które przez okres gojenia mogą przenosić się do okolic wszczepienia implantu, negatywnie wpływając na proces integracji implantu z kością.

Z kolei zaniedbane ubytki zębowe są źródłem infekcji, mogą prowadzić do dalszych problemów w obrębie jamy ustnej i mają bezpośredni wpływ na sukces leczenia implantologicznego. Przed przeprowadzeniem zabiegu wszczepienia implantu zębowego, uzupełnienie braków uzębienia za pomocą tymczasowych rozwiązań protetycznych zapewnia ochronę przed dysfunkcjami zgryzu oraz podtrzymuje właściwą anatomię łuku zębowego, co jest kluczowe dla prawidłowego umiejscowienia implantu.

Pokazując pacjentowi wagę tych procedur, podkreśla się ich kluczowy wpływ na trwałość i funkcjonalność przyszłych implantów, minimalizując jednocześnie ryzyko powikłań. Zadbany stan jamy ustnej to nie tylko lepsza prognoza dla implantów, ale także inwestycja w długotrwałe zdrowie i komfort pacjenta.

Jakie czynniki mogą utrudniać proces gojenia po wszczepieniu implantu?

Proces gojenia po wszczepieniu implantu zębowego może zostać zakłócony przez różnorodne czynniki. Należą do nich zarówno te związane bezpośrednio ze stanem zdrowia pacjenta, jak i pewne nawyki życiowe. W szczególności cukrzyca jest chorobą metaboliczną, która może znacząco opóźnić lub komplikować proces gojenia, ponieważ wpływa negatywnie na krążenie krwi i zdolność organizmu do zwalczania infekcji. Cukrzyca wymaga więc specjalnej kontroli oraz ścisłej współpracy między pacjentem a lekarzem dentystą aby zminimalizować ryzyko powikłań. Innym istotnym czynnikiem jest palenie papierosów, które hamuje przepływ krwi w tkankach dziąsłowych i zwiększa ryzyko infekcji i stanów zapalnych, negatywnie wpływając na proces krzepnięcia krwi oraz zdolność kości do integracji z implantem.

Dodatkowo, nieodpowiednia higiena jamy ustnej może skutkować zwiększonym ryzykiem powstania stanów zapalnych, które są niwelowane przez regularne i szczegółowe czyszczenie zębów i całej jamy ustnej. Zaniedbania w tym obszarze mogą doprowadzić do rozwoju próchnicy zębów sąsiednich bądź chorób takich jak zapalenie przyzębia, które są poważnym przeciwwskazaniem do wszczepienia implantów. Jakościowa i ilościowa nieadekwatność tkanki kostnej, na przykład w wyniku urazów lub resorpcji kostnej po utracie uzębienia, również może stanowić istotny problem przy osadzaniu implantów stomatologicznych.

Warto zwrócić także uwagę na szereg innych czynników, które są istotne dla procesu gojenia:

 • Leki antykoagulacyjne, które mogą zaburzać krzepnięcie krwi.
 • Stan zapalny dziąseł lub błon śluzowych, którego nieleczona obecność może uniemożliwić wszczepienie implantu.
 • Nałogowy alkoholizm czy choroby psychiczne, które mogą oddziaływać na możliwość przestrzegania zaleceń postsurgicalnych.
 • Zbyt młody wiek pacjenta, gdzie kość nie jest jeszcze w pełni wykształcona lub zbyt duża kościelna resorpcja u osób w podeszłym wieku.

Proces integracji implantu z kością oraz jego zrośnięcie z tkankami nie jest wyłącznie efektem działań chirurgicznych, ale przede wszystkim wynika z indywidualnej reakcji organizmu, a ta może być różnorako zakłócana przez wymienione wyżej czynniki.

Analiza procesu gojenia i krzepnięcia krwi u pacjentów z implantem.

Proces gojenia po wszczepieniu implantu zębowego jest kluczowy dla powodzenia całego zabiegu i wymaga prawidłowego krzepnięcia krwi. Proces ten zaczyna się od formowania się skrzepu krwi w miejscu wszczepienia implantu, który staje się podstawą do rozwoju nowej tkanki kostnej oraz stabilizacji implantu. Jakiekolwiek zaburzenia w krzepnięciu mogą opóźniać gojenie, prowadząc do zwiększonego ryzyka infekcji lub nawet odrzucenia implantu przez organizm. Dlatego każdy pacjent przed zabiegiem powinien przejść dokładną ocenę zdolności krzepnięcia krwi, a wszelkie zaburzenia hematologiczne powinny być stabilizowane przed przystąpieniem do implantacji.

W kontekście analizy procesu gojenia przy założeniu implantu, istotne jest zwrócenie uwagi na:

 • fazy gojenia: krzepnięcie krwi, tworzenie tkanki ziarninowej, remodelacja tkanki kostnej;
 • znaczenie wczesnej stabilizacji implantu w kości, co zależy od jego właściwego umiejscowienia oraz materiału (przeważnie tytanowego lub cyrkonowego);
 • konieczność indywidualnej oceny ryzyka u pacjenta w aspekcie jego stanu zdrowia oraz przewlekłych chorób, co może zakłócić lub opóźnić proces gojenia i integracji implantu z tkanką kostną.

Wpływ nieodpowiedniej diety na sukces implantacji.

Nieodpowiednia dieta również przyczynia się do problemów z sukcesem implantacji. Niedobory witamin i minerałów, takich jak wapń, witamina D, fosfor czy cynk, mogą osłabić zarówno tkankę kostną, jak i całą strukturę wspierającą implant. Zrównoważona dieta, bogata w te składniki, jest niezbędna dla zachowania zdrowia jamy ustnej i wsparcia zdolności organizmu do gojenia się po wszczepieniu implantu.

Stomatologia to dziedzina, w której sukces leczenia zależy nie tylko od umiejętności specjalistów, ale i od zachowań pacjentów. Dlatego zaprzestanie palenia, picia alkoholu i stosowanie właściwej diety to nie tylko zalecenia zdrowotne, ale także konieczność dla zapewnienia długofalowej efektywności wszczepionych implantów stomatologicznych.

© 2023 Implant System. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin