Co lepsze: implant czy korona

Dodano: 04 maj 2024

Implant stomatologiczny czy korona protetyczna – co wybrać?

W obliczu braku własnego zęba, stajemy przed trudnym wyborem – implant czy korona protetyczna? Każde z rozwiązań posiada swoje unikalne zalety i ograniczenia. Decyzja ta wpływa nie tylko na nasz uśmiech, ale i komfort codziennego życia.

Rozwiewamy wątpliwości dotyczące obu metod. Poznaj kryteria, które pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru. Czytając dalej, odkryjesz indywidualne przesłanki, które zadecydują o Twoim zdrowiu i satysfakcji.

Podstawowe różnice między implantem a koroną

Implant zębowy i korona protetyczna to dwa różne rozwiązania stosowane w celu odbudowy brakujących zębów, jednakże ich zastosowanie, struktura i funkcje znacząco się różnią. Implant jest tytanowym (czasem z innego biokompatybilnego materiału) śrubowym elementem, który pełni funkcję korzenia zęba i jest implantowany w kości szczęki lub żuchwy. Po zintegrowaniu się z tkanką kostną, na implancie umieszcza się łącznik (tzw. abutment) i koronę protetyczną, która imituje widoczną część zęba. Wartością dodaną implantów jest ich trwałość oraz to, że nie wymagają one szlifowania zębów sąsiednich, co jest konieczne przy przygotowaniu pod koronę.

Z kolei korona protetyczna to rodzaj „nakładki” na ząb, która ma na celu przywrócenie jego kształtu, rozmiaru, wytrzymałości i poprawienie estetyki. Szlifowanie sąsiednich zębów może być wymagane, gdy korona ma służyć jako most, łącząc brakujący ząb z zębami przyległymi. Istotna jest również różnica w czasie procedury – o ile korona może być często wykonana i zamocowana w ciągu kilku wizyt w gabinecie stomatologicznym, o tyle proces wszczepienia implantu wymaga dłuższego okresu, który może się wydłużyć do nawet kilku miesięcy (od momentu implantacji do ostatecznej odbudowy protetycznej).

Implanty mogą być korzystne w dłuższej perspektywie i dla ogólnego zdrowia jamy ustnej (zapobiegają utracie tkanki kostnej), podczas gdy korony są często szybszym i mniej inwazyjnym rozwiązaniem, szczególnie gdy struktura i moc zębów sąsiednich pozwalają na ich bezpieczne oszlifowanie. Każdy przypadek należy jednak oceniać indywidualnie, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania pacjenta.

Sposób wszczepienia implantu

Procedura wszczepienia implantu zębowego to skomplikowany proces wymagający nie tylko zaawansowanego zaopatrzenia klinicznego, ale także wysokiej specjalizacji wykonującego zabieg stomatologa. Proces ten rozpoczyna się od wykonania szczegółowego badania stomatologicznego, obejmującego między innymi analizę stanu zdrowia jamy ustnej, pomiaru kości, oraz tomografię komputerową szczęki bądź żuchwy, co pozwala na precyzyjne zaplanowanie lokalizacji implantu. Następnie, w znieczuleniu miejscowym (lub ogólnym, w zależności od przypadku i preferencji pacjenta), przystępuje się do wszczepienia tytanowej śruby – implantu, który pełni rolę korzenia zęba. Etap ten kończy się założeniem tymczasowej korony lub gojeniem się dziąsła.

Po oczekiwaniu, które trwa zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy – czas ten jest niezbędny na osseointegrację, czyli zespolenie implantu z kością – pacjent jest ponownie zapraszany na dalsze etapy procedury. Ocena stabilności implantu i jego integracji z kością jest kluczowa przed przejściem do kolejnego etapu. Przy dobrych wynikach następuje odsłonięcie implantu i umocowanie na nim tzw. łącznika protetycznego (abutment), który będzie służył jako baza do nałożenia trwałej korony protetycznej. Ta końcowa część leczenia może wymagać kilku wizyt, podczas których dopasowywana jest korona, zapewniając estetyczny wygląd oraz pełną funkcjonalność zęba.

Sposób założenia korony protetycznej.

Założenie korony protetycznej to proces wieloetapowy, wymagający precyzji oraz doświadczenia stomatologa. Najpierw konieczne jest przygotowanie zęba, co często oznacza usunięcie uszkodzonej tkanki i nałożenie plomby, aby stworzyć solidną strukturę dla korony. Następnie ząb jest szlifowany, aby stworzyć odpowiedni kształt umożliwiający osadzenie korony. Szlifowanie musi być wykonane z uwagą na zachowanie jak największej ilości zdrowej tkanki zęba.

W przypadku usuniętego zęba, gdy nie mamy filaru, tworzy się 3 punktowy most. Wtedy cały most opiera się na filarach sąsiednich zębów łącznie z nowopowstałą koroną.

Po opracowaniu zęba dokonuje się pomiaru – albo tradycyjnymi metodami za pomocą mas plastycznych, albo przy użyciu nowoczesnych technologii, jak skanowanie cyfrowe, które jest bardziej komfortowe dla pacjenta i pozwala na precyzyjniejsze dopasowanie korony. Odcisk wysyłany jest do technika dentystycznego, który na jego podstawie tworzy koronę. W międzyczasie pacjent nosi tymczasową koronę ochronną.

Ostateczne założenie korony protetycznej polega na dokładnym sprawdzeniu jej dopasowania i jeżeli wszystko jest w porządku, korona jest cementowana lub przykręcana do zęba.

Etapom te procesu często towarzyszy:

 • Lokalne znieczulenie,
 • Precyzyjne dobieranie koloru korony do naturalnych zębów pacjenta,
 • Kontrola zgryzu, aby korona nie powodowała dyskomfortu podczas jedzenia czy mówienia,

Sposób założenia korony protetycznej, mimo że wydaje się standardowy, wymaga wiedzy specjalistycznej i jest dopasowywany indywidualnie w zależności od sytuacji klinicznej pacjenta.

Kiedy wybrać implant, a kiedy koronę?

Wybór między implantem a koroną protetyczną jest mocno uzależniony od konkretnego przypadku pacjenta oraz stanu jego zdrowia jamy ustnej. Implant jest zalecany w sytuacji, gdy pacjent utracił ząb wraz z korzeniem, a tkanka kostna w obrębie żuchwy lub szczęki jest wystarczająco zdrowa i mocna, by umożliwić stabilne osadzenie implantu. Ponadto, implanty są dobrym wyjściem dla osób, które szukają długotrwałego i estetycznie satysfakcjonującego rozwiązania, chociaż warto pamiętać, że wymagają one również odpowiedniej higieny i regularnych wizyt kontrolnych.

Z kolei korona protetyczna używana jest wówczas, gdy ząb jest uszkodzony, ale wystarczająco silny, aby podtrzymać nową strukturę. Korona jest zatem odpowiednia, gdy potrzebne jest przywrócenie kształtu, wielkości i funkcji zęba, zachowując przy tym jego korzeń i część naturalnej struktury. Korony są nie tylko kosztowo bardziej dostępne, ale również proces ich założenia jest mniej inwazyjny niż procedura implantologiczna.

Wprost mówiąc, oto kluczowe momenty, w których należałoby rozważyć każdą z opcji:

Implant:

 1. Brak jednego lub większej liczby zębów
 2. Zdrowa kość żuchwowa/szczękowa pozwalająca na osadzenie implantu
 3. W poszukiwaniu trwałego i estetycznego rozwiązania

Korona:

 • Ząb jest uszkodzony, ale jego korzeń pozostaje zdrowy
 • Konieczność przywrócenia funkcji żucia i estetyki
 • Mniejsze zaangażowanie finansowe i krótszy czas leczenia

Ostateczny wybór powinien być dokonany po konsultacji z dentystą, który oceni indywidualne potrzeby i warunki zdrowotne pacjenta.

Indykacje do wyboru implantu

Decyzja o wyborze implantów stomatologicznego powinna opierać się na racjonalnej analizie stanu zdrowia pacjenta oraz przedstawionych przez niego oczekiwań. Kluczowymi wskaźnikami do rozważenia implantu są przypadki, kiedy strata zęba spowodowała utratę struktury kostnej, co jest nie tylko problemem estetycznym, ale również funkcjonalnym.

Stomatologia implantologiczna umożliwia odbudowę tego braku poprzez osadzenie implantu, który zachowuje podobieństwo do naturalnego korzenia zęba, umożliwiając przywrócenie stabilności struktury kostnej szczęki czy żuchwy. Implanty polecane są również w sytuacjach, gdy sąsiednie zęby są zdrowe i nie ma potrzeby ich szlifowania, które jest wymagane przy przygotowaniu do założenia korony protetycznej.

Istotną indykacją do wyboru implantu jest rozważenie długoterminowości rozwiązania. Pomimo wyższych początkowych kosztów w porównaniu do korony, implant jest trwałym rozwiązaniem, które przy prawidłowej higienie i kontrolach może służyć pacjentowi przez wiele lat. Warto też podkreślić, że implanty zapewniają lepszą transmisję sił żucia do kości, co przyczynia się do jej lepszego utrzymania. Dodatkowo, wartościowe jest brak ryzyka reakcji alergicznych czy odrzutów, jakie mogą wystąpić w przypadku niektórych materiałów protetycznych.

Rozważając indykacje do wyboru implanta, zwraca się uwagę na:

 • brak jednego lub większej liczby zębów,
 • konieczność zapobiegania zanikowi kości szczękowej,
 • wysokie estetyczne i funkcjonalne wymagania pacjenta,
 • niezadowolenie pacjenta z protezy ruchomej lub mostu protetycznego.

Reasumując, wybór implanta stomatologicznego jako formy rekonstrukcji utraconego zęba powinien być wynikiem dokładnej diagnostyki oraz analizy indywidualnych potrzeb pacjenta. Ostateczna decyzja leży po stronie pacjenta i powinna być poprzedzona kompleksową edukacją, jak również oceną długofalowej efektywności tego rozwiązania.

Indikacje do wyboru korony

Wybór korony protetycznej jako rozwiązania stomatologicznego ma swoje precyzyjnie określone indikacje. Przede wszystkim, ta forma rekonstrukcji zębów stosowana jest w przypadkach, gdy struktura zęba jest wciąż wystarczająco silna, aby podtrzymać protezę, ale sama jego korona (czyli część wyłaniająca się ponad dziąsło) uległa uszkodzeniu w wyniku próchnicy, urazu lub nadmiernego zużycia. W przeciwieństwie do implantu, do zastosowania korony nie jest wymagane chirurgiczne umieszczenie tytana w kości, co może być istotne dla pacjentów, u których stan zdrowia bądź preferencje wykluczają inwazyjne metody leczenia.

Warto podkreślić, że korony mogą być również używane po intensywnych zabiegach endodontycznych, znanych również jako leczenie kanałowe, w celu zabezpieczenia zęba przed dalszym niszczeniem i przywrócenia jego pełnej funkcjonalności. Inne sytuacje, w których wskazane jest zastosowanie korony to potrzeba poprawy estetyki uśmiechu, gdy zęby są mocno przebarwione lub źle ukształtowane i inne metody estetycznej stomatologii okazują się niewystarczające.

Poniżej wymieniono kluczowe przypadki, dla których rekomendowana jest korona, zamiast implantu:

 • Uszkodzenie zęba, które nie narusza jego stabilności w kości,
 • Duże wypełnienia, których już nie można zastosować lub wymienić,
 • Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym,
 • Poprawa estetyki zębów, np. kiedy inne metody są niewykonalne lub nieskuteczne.

Ostateczna decyzja dotycząca wyboru korony protetycznej powinna być podjęta po konsultacji z doświadczonym dentystą, który przeprowadzi szczegółową analizę stanu zdrowia jamy ustnej pacjenta. Zabieg ten jest minimalnie inwazyjny w porównaniu do wszczepiania implantów, co czyni go bardziej dostępnym i szybszym sposobem na odbudowę zębów z dobrymi perspektywami na długotrwałą funkcjonalność i estetykę.

Zalety wszczepiania implantu zębowego

Implanty zębowe są obecnie jedną z najbardziej zaawansowanych metod rekonstrukcji utraconego uzębienia, a ich zastosowanie niesie ze sobą szereg korzyści. Fundamentalną zaletą implantów jest ich zdolność do osiągnięcia wyjątkowej stabilności, ponieważ implant śrubowy (zwykle wykonany z tytanu), umieszczony jest bezpośrednio w kości szczęki czy żuchwy, co pozwala na naturalny i trwały efekt. Ta odsiecz dla kości staje się punktem stabilizującym nie tylko dla samego implantu, ale może również zapobiegać jej zanikowi, co często towarzyszy utracie zębów naturalnych.

Dodatkowo, implanty zębowe charakteryzują się wysoką funkcjonalnością i estetyką, mogąc naśladować wygląd, kształt oraz funkcje naturalnych zębów. Oferują komfort niemający sobie równych w porównaniu do tradycyjnych protez ruchomych – ułatwiają jedzenie, mówienie oraz pielęgnację jamy ustnej. Co więcej, brak konieczności szlifowania sąsiadujących zębów, jak to ma miejsce przy koronach protetycznych, to kolejny istotny argument przemawiający za wyborem implantów, co przyczynia się do zachowania zdrowia i struktury pozostałych zębów.

 • Implanty działają niezależnie – nie wymagają korzystania z sąsiednich zębów jako podpory.
 • Ograniczają zanik kości – stymulując ją, zapobiegają utracie jej masy.
 • Odwzorowują funkcje naturalnego zęba – umożliwiające swobodne gryzienie i żucie.
 • Rozwiązanie długoterminowe – będą spełniać swoją funkcję do końca życia.

Reasumując, wybór implantów stomatologicznych jako metody odbudowy zgubionych zębów to decyzja przynosi szerokie spectrum zalet, obejmujących zarówno zdrowie stomatologiczne, jak i ogólne samopoczucie pacjenta. Oferują trwałość i estetyczny wygląd z bliska odpowiadający naturalnym zębom, co stanowi istotny argument dla osób zainteresowanych trwałym i niezawodnym rozwiązaniem.

Wady implantów zębowych

Implanty zębowe, mimo iż stanowią innowacyjne rozwiązanie w obrębie stomatologii, posiadają także pewne wady, o których pacjenci powinni być informowani przed podjęciem decyzji o ich założeniu. Przede wszystkim, procedura wszczepienia implantów jest inwazyjna i zakłada konieczność chirurgicznego zabiegu, co wiąże się z ryzykiem powikłań, takich jak: infekcje, uszkodzenia nerwu lub struktury kostne (co w skrajnych przypadkach może prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu). Ponadto, cały proces leczenia jest długotrwały i może trwać nawet kilka miesięcy, co wymaga od pacjenta cierpliwości oraz regularnych wizyt kontrolnych.

Dodatkowym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest kosztowność tej metody rekonstrukcji ubytków zębowych. Cena implantów i związanych z nimi procedur jest znacznie wyższa w porównaniu do tradycyjnych metod leczenia protetycznego, takich jak mosty czy protezy. Większy wydatek związany jest nie tylko z materiałem, z którego wykonany jest sam implant (często stop tytanu), ale także z zaawansowaniem procedur chirurgicznych i potrzebą specjalistycznego sprzętu.

Nie można też zapominać, że mimo wysokiej skuteczności i trwałości, implanty nie są rozwiązaniem odpowiednim dla każdego pacjenta. Oto kilka kluczowych ograniczeń dotyczących kandydatów do ich zastosowania:

 • Zaburzenia gojenia tkanki (na przykład z powodu cukrzycy czy palenia tytoniu),
 • Niewystarczająca ilość kości żuchwy lub szczęki wymagająca dodatkowych procedur augmentacyjnych,
 • Stanów zdrowia wpływających na metabolizm kostny, jak osteoporoza, które mogą wykluczać możliwość zabiegu.

Implantologia to bez wątpienia dziedzina, której horyzonty postępu wciąż się rozszerzają, jednakże wszelkie decyzje odnośnie wyboru metody leczenia powinny być poprzedzone szczegółową konsultacją z dentystą, tak aby świadomie wybrać najkorzystniejsze i najbezpieczniejsze podejście dostosowane do indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta.

Zalety stosowania korony protetycznej

Rekonstrukcja zęba z wykorzystaniem korony protetycznej jest jednym z najczęstszych zabiegów stomatologicznych i zawdzięcza swoją popularność wielu zaletom. Po pierwsze, korona umożliwia odbudowę zęba, który został znacznie zniszczony, na przykład w wyniku próchnicy czy urazu. Nie tylko przywraca jego naturalny wygląd, ale także funkcję żucia, co ma kluczowe znaczenie dla całego układu pokarmowego oraz zdrowia stomatologicznego. Wiernie odwzorowuje kształt i barwę naturalnego zęba, zapewniając estetyczny rezultat satysfakcjonujący dla pacjenta.

Korony protetyczne wykonane z materiałów takich jak ceramika, porcelana czy cyrkon, charakteryzują się wysoką biokompatybilnością (czyli są dobrze tolerowane przez organizm) oraz dużą trwałością. Są bardzo odporne na ścieranie, co pozwala na wieloletnie użytkowanie przy prawidłowej higienie i regularnych kontrolach stomatologicznych.

Należy również zaznaczyć, że korony protetyczne są rozwiązaniem znacznie szybszym niż implanty zębowe, co ma istotne znaczenie dla pacjentów potrzebujących natychmiastowej rekonstrukcji. W większości przypadków zabieg założenia korony zajmuje kilka wizyt, nie wymaga złożonych procedur chirurgicznych ani długiego czasu gojenia, co jest ewidentną korzyścią porównując do procesu wszczepiania implantów. Ponadto, w odróżnieniu od implantów, korona nie wymaga ingerencji w kość, co sprawia, że jest to metoda mniej inwazyjna i często dostępna dla szerszego grona pacjentów, w tym tych, u których występuje niewystarczająca ilość kości.

Wady korony protetycznej

Wybór korony protetycznej to często wynik kompromisu między kosztem a oczekiwaniami w stosunku do estetyki i funkcji. Jednak, oprócz zalet, korony protetyczne posiadają pewne ograniczenia, które mogą wpływać zarówno na doświadczenie pacjenta, jak i długoterminowe wyniki leczenia. Jednym z największych wyzwań jest ryzyko uszkodzenia lub odłamania się korony, często zauważalne w przypadku koron wykonanych z ceramiki czy porcelany. Choć nowoczesne techniki znacznie podnoszą wytrzymałość tych materiałów, nadal nie są one odporniejsze od naturalnej tkanki zęba.

Dodatkowo, osoby z protetycznymi koronami mogą doświadczać dyskomfortu lub nawet bólu, jeśli korona nie została precyzyjnie dopasowana. Może to prowadzić do komplikacji takich jak nadwrażliwość zębów, trudności w czyszczeniu, a nawet do chorób dziąseł. Problemy te mogą się nasilać, szczególnie gdy pacjent nie utrzymuje odpowiedniej higieny jamy ustnej lub unika regularnych wizyt kontrolnych u dentysty. Należy również wspomnieć, że korona nie chroni przed próchnicą zęba, który się pod nią znajduje, co może skutkować koniecznością jej wymiany.

Ostatecznie, wybór korony protetycznej jest decyzją, która wymaga dokładnego rozważenia i rozmowy z doświadczonym specjalistą. Pomimo wad, wiele osób jest zadowolonych z użyteczności oraz estetyki tego typu rozwiązań protetycznych. Warto jednak pamiętać, że wymagają one odpowiedniego dbania i mogą nie zapewniać trwałości porównywalnej z naturalnymi zębami.

© 2023 Implant System. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin